CÈDUL·LA D'HABITABILITAT: 

DIRIGIT A: Al promotor de l'habitatge, el propietari, l'administrador o un representant autoritzat.

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena:

  •     de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció
  •     de primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació.


Les dades que consten a la cèdula són:

  •     L’adreça i ubicació de l’habitatge
  •     La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  •     Les estances i els espais que componen l’habitatge
  •     El llindar màxim d’ocupació
  •     La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat


A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència     dels seus titulars o ocupants.

prev next