• CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

 Objectius de la certificació d’eficiència energètica
   Posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis o entitats un Certificat que els hi permeti:
    - Conèixer, valorar i comparar el comportament energètic de l’edifici mitjançant la qualificació energètica del mateix.
    ‐ Orientar sobre les inversions en estalvi d’energia per tal de reduir les emissions de CO₂, responsable ‐entre d’altres‐ de l’escalfament global del planeta provocat per      l’efecte hivernacle.En nuestra galería de imágenes podrás ver algunos ejemplos de nuestros trabajos más recientes:

prev next