La inspecció tècnica dels edificis d'habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l'edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l'estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.

A qui va dirigit?

Estan obligats a sol·licitar el certificat d'aptitud els propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars, on existeixi l'ús d'habitatge, sens perjudici que puguin contenir també altres usos diferents del residencial.

No estan obligats els titulars d'edificis unifamiliars en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via púbica, zones d'ús públic o finques adjacents.


A continuació us deixem informació important pel què fa les ITE's i el període d'obligatorietat per cada edifici segons la seva antiguitat.

Important: 

Cal passar la Inspecció Tècnica de l’Edifici d’habitatges (ITE) abans que es compleixin els 45 anys d’antiguitat, o be segons:

  • Per habitatges plurifamiliars

1950 - Ja han d'haver passat la inspecció.
Entre 1951 i 1960 - Fins al 31 de desembre de 2015
Entre 1961 i 1971 - Fins el 31 de desembre de 2016
A partir de 1972 - Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat.

  • Per habitatges unifamiliars

Entre 1901 i 1930 - Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 - Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 - Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 - Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1976 - L'any que assoleixi 45 anys d'antiguitat

NOTA: Recordar, que cada cas requereix el seu temps i més si es té en compte l'estat de conservació de l'edifici i segons si s'han de prendre mesures cautelars o d'urgència... de les quals en dependrà que en donguin el certificat d'aptitud. Si hi han deficiències importrants, greus o molt greus s'haurà de fer un projecte de mesures cautelars i la propietat n'haurà d'encarregar la execució i un cop presentat nomès seria Apte Cautelarment si s'ha seguit el procediment legal adequat.

És un pel complex pertant segons el cas millor parlar-ne concretament i us assessorament en tot el què faci falta.

Per qualsevol dubte estem a la vostre disposició